Kontakt

ENE s.r.o.

Rubensova 2181/12, 100 00 Praha 10

IČO: 65413237
DIČ: CZ 65413237
Obchodní rejstřík

Email: ene@ene.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna 1971319/0800

Telefonní spojení:

• technické řešení a cenové nabídky (Martin Mrlík)

 603 516 560

• smlouvy a fakturace (Eva Semeráková)  731 821 594
• havarijní linka pro smluvní klienty  731 154 777